You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Who is co-borrower

Spoludlužník je osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. V úvěrové smlouvě stojí na straně závazků a ze smlouvy mu vyplývá povinnost dluh splácet v případě, že tak nebude činit dlužník. Ve smlouvě může být uvedeno i několik spoludlužníků. Ti jsou pak smluvně zavázáni, a to bez rozdílu, splatit úvěr v celé výši. Není možné dluh rozdělit tak, aby každý ze spoludlužníků ručil jen na určitou část dluhu.

V praxi se nejčastěji stává spoludlužníkem osoba blízká nebo osoba, která žije s dlužníkem ve společné domácnosti. V případě hypotéky manželů se tak automaticky stává spoludlužníkem i druhý z manželů, i když o hypotéku nežádá (pokud nemají „zúžené“ SJM).

Spoludlužník musí své rozhodnutí k ručení pečlivě zvážit, protože může být v případě nesplácení dluhu po dlužníkovi evidován v registru dlužníků a tím si snížit nebo znemožnit přístup k získání vlastního úvěru. Závazek spoludlužníkům a dlužníkovi zanikne splacením celého dluhu včetně úroků, kterýmkoliv z nich.

Back to financial glossary

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka