Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Úrok z prodlení – co čekat, když nemůžete splácet

Za řádné a včasné nesplacení měsíční splátky hypotéky, může poskytovatel úvěru (banka – věřitel) požadovat po dlužníkovi úrok z prodlení. Ten může banka vymáhat, i když není úrok písemně upraven ve smlouvě.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru blíže upravuje sazby úroků při prodlení dlužníka se splácením. Snaží se tím předcházet cílenému zneužití úroků z prodlení. Hypotéční kalkulačka úroků z prodlení nabízí srovnání výše úroků z prodlení. Banka má nárok na:

1. Náhradu vynaložených nákladů

Banka může uplatnit pouze náklady vzniklé v souvislosti s prodlením dlužníka. Jsou to například poplatky za upomínky, náklady na vymáhání pohledávky (ne náklady na řízení před soudem). Zákon stanoví, že náklady musí být vynaloženy hospodárně a účelně. I banka je povinna se vyhnout drahým upomínkám, zasílaných v krátkých časových intervalech.

2. Úroky z prodlení

Výše úroků nesmí přesáhnout zákonem stanovenou hranici. Zákonná výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 % bodů. Je-li kupříkladu reposazba 0,75 % bodu, tak po započítání 8 % navíc, se sazba úroku z prodlení zvýší na 8,75 % bodu. Výše úroku z prodlení může být sjednána ve smlouvě a jeho výše nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

3. Smluvní pokutu

Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, kterou má dlužník zaplatit. Součet všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

Příklad: Měsíční splátka hypotéky: 12 660 Kč, splatnost k 25. 6., platba provedena 26. 8. Dlužník se opozdí se splátkou o 62 dní: 8,75/100 (reposazba ČNB je 0,75 % + 8 %) x 62/365 (dny po splatnosti/počet dní v roce) x 12 660 = 188 Kč. Úrok z prodlení je 188 Kč za nesplacení jedné měsíční splátky hypotéky ve výši 12 660 Kč. Klient musí počítat s dalšími úroky, pokud nezaplatil další splátku k 25. 7. a k 25. 8. Nezaplacené splátky se navyšují a tím se navyšuje i úrok z prodlení. Pro konkrétní modelace výpočtů existuje online kalkulačka úroků.

Zpět na informace o hypotékách

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka

Hypotéka po říjnu

Maximální výše hypotéky

Vypočítat Chci více informací
Sbíráme anonymní data a měříme, abychom náš web mohli dále vylepšovat. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.