Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Úrok z prodlení – co čekat, když nemůžete splácet

Nový zákon o spotřebitelském úvěru blíže upravuje sazby úroků při prodlení dlužníka se splácením. Snaží se tím předcházet cílenému zneužití úroků z prodlení. Hypotéční kalkulačka úroků z prodlení nabízí srovnání výše úroků z prodlení. Banka má nárok na:

1. Náhradu vynaložených nákladů

Banka může uplatnit pouze náklady vzniklé v souvislosti s prodlením dlužníka. Jsou to například poplatky za upomínky, náklady na vymáhání pohledávky (ne náklady na řízení před soudem). Zákon stanoví, že náklady musí být vynaloženy hospodárně a účelně. I banka je povinna se vyhnout drahým upomínkám, zasílaných v krátkých časových intervalech.

2. Úroky z prodlení

Výše úroků nesmí přesáhnout zákonem stanovenou hranici. Zákonná výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 % bodů. Je-li kupříkladu reposazba 0,75 % bodu, tak po započítání 8 % navíc, se sazba úroku z prodlení zvýší na 8,75 % bodu. Výše úroku z prodlení může být sjednána ve smlouvě a jeho výše nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

3. Smluvní pokutu

Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, kterou má dlužník zaplatit. Součet všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

Příklad: Měsíční splátka hypotéky: 12 660 Kč, splatnost k 25. 6., platba provedena 26. 8. Dlužník se opozdí se splátkou o 62 dní: 8,75/100 (reposazba ČNB je 0,75 % + 8 %) x 62/365 (dny po splatnosti/počet dní v roce) x 12 660 = 188 Kč. Úrok z prodlení je 188 Kč za nesplacení jedné měsíční splátky hypotéky ve výši 12 660 Kč. Klient musí počítat s dalšími úroky, pokud nezaplatil další splátku k 25. 7. a k 25. 8. Nezaplacené splátky se navyšují a tím se navyšuje i úrok z prodlení. Pro konkrétní modelace výpočtů existuje online kalkulačka úroků.

Zpět na informace o hypotékách

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka