Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Jak vyvázat spoludlužníka z hypotéky

Spoludlužník je osoba, která má stejné povinnosti jako dlužník. V úvěrové smlouvě stojí na straně závazků a ze smlouvy mu vyplývá povinnost dluh splácet v případě, že tak nebude činit dlužník. V praxi je nejčastěji spoludlužník osoba blízká nebo osoba, která žije s dlužníkem ve společné domácnosti, ale může jím být kdokoliv. V případě hypotéky manželů se tak automaticky stává spoludlužníkem i druhý z manželů, i když o hypotéku nežádá (pokud nemají „zúžené“ SJM). Obdobné je to u druha a družky či partnerů. Jsou-li na hypoteční smlouvě uvedeni jako spoludlužníci, pak mají povinnost splácet hypotéku společně a nerozdílně.

Prokázat příjem

Za změnu smluvních podmínek, tedy i za vyvázání jednoho z dlužníků z hypoteční smlouvy, si banka účtuje poplatek. Obvyklá výše je od tří tisíc korun výše. Spoludlužník může být vyvázán z hypotéky pouze bankou. Banka spoludlužníka vymaže z úvěrové smlouvy poté, co ji druhá osoba (manžel, druh, partner nebo jiná osoba) doloží, že je schopen úvěr sám splácet, že má na splátky dostatečně vysoký příjem a od října 2018 pak musí také dokládat a banka posuzovat maximální zadluženost jedince, která od října může činit maximálně 45 % z celkového měsíčního příjmu. Dále musí splňovat určitou výši bonity, která se pro zájemce zpřísní, protože už bude v úvěru vystupovat jako jediný dlužník (nutno doložit vyšší příjem). Důležitou roli hraje věk a zmiňovaná celková zadluženost, do které je banka povinna zahrnouti i kreditní karty, kontokorenty včetně těch, které klient nečerpá. Na kreditní karty se ovšem banky dívají rozdílně, tj. některé banky do bonity klienta např. kreditní kartu nezahrnují. Pokud dostatečnou bonitu klient neprokáže, pak i přes například soudem uznanou dohodu o vypořádání majetku, banka druhého z partnerů / manželů z hypotéky nevyváže. Banka není totiž soudním rozhodnutím nijak vázána.

Co je potřeba pro vyvázání

K vyvázání z hypotéky je třeba učinit hned několik kroků a obstarat patřičné dokumenty. Vůbec prvním dokladem pro vyvázání z hypotéky je potvrzení o výši pracovního příjmu všech osob, které zůstanou v úvěrovém vztahu + výpisy z účtu, na které mzda pravidelně dochází (zpravidla za poslední tři měsíce).
Dále jsou to daňová přiznání za poslední dvě zdaňovací období s razítkem finančního úřadu + doklad o zaplacení daně a potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu. Banky požadují i soupis všech průměrných měsíčních výdajů osob, které zůstanou v úvěrovém vztahu (spoření, pojištění, výživné…).
Je-li důvodem vyvázání spoludlužníka rozvod manželství, pak je nutné předložit bance rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci rozhodnutí, dohodu o vypořádání SJM a případně rozsudek soudu o výši výživného.
Dlužník pak nesmí zapomenout na doklady nutné k převodu nemovitosti – nabývací titul, respektive kupní či darovací smlouvu. Chybou je i nemít připraveno číslo nového účtu, ze kterého bude úvěr splácen (kopie smlouvy o zřízení účtu).

Vyvázání spoludlužníka

U vyvázání spoludlužníka z hypotéky se jedná o proces, který nelze zvládnout ze dne na den. V prvním kroku dlužník musí podat bance návrh na výmaz spoludlužníka ze smlouvy o hypotéce s tím, že i na něj přechází povinnost úvěr splatit. V dalších dnech banka posoudí majetkovou situaci dlužníka a jeho bonitu a vyhodnotí, zda se jedná o osobu, která je z hlediska svého příjmu schopná hypotéku spolehlivě splácet. Až to se stane a banka se seznámí se všemi dlužníkem předloženými dokumenty, pak žadatel obdrží, o vyvázání spoludlužníka buď souhlasné, anebo záporné vyjádření banky.

Zpět na informace o hypotékách

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka