Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Hypotéka na pozemek

Výše hypotéky na pozemek začíná od 300 000 Kč. Doba fixace začíná od 1 roku a výše (obvykle do 10 let). Splatnost od 5 do 40 let v závislosti na velikosti a odhadní ceně pozemku a možnostech žadatele.

Podle stavebního zákona je stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.

Základní podmínky pro získání hypotéky na pozemek

  • Hypotéka na pozemek je poskytována maximálně do 80 % hodnoty pozemku
  • Prokázaný příjem žadatele (od října 2018 podmínka max. zadlužení 45 %)
  • Přístupová cesta k pozemku z veřejné komunikace nebo zajištěná ze soukromé cesty věcným břemenem

Dokumenty pro banku

  1. Doklad totožnosti
  2. Potvrzení o příjmu (výpisy z účtu za poslední 3 měsíce, na které chodí zaměstnanecká mzda, daňové přiznání za poslední dvě zdaňovací období + potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu)
  3. Stavební povolení, územní rozhodnutí nebo existence regulačního nebo územního plánu, ze kterého je možné zjistit účel pozemku
  4. Výpis z KN (katastr nemovitostí) – banka si ověří vlastnická práva, využití pozemku a zda není pozemek právně zatížen (zástavní právo či věcné břemeno)
  5. Nabývací titul (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí)

Odhad pozemku zajišťují banky svými odhadci a cenu za odhad hradí obvykle žadatel o hypotéku.

Po doložení výše uvedených dokumentů banka vyhotoví zástavní smlouvu k pozemku, žadatel ji předá na místně příslušný katastr nemovitostí, který provede vklad obvykle do 25 dnů. Peníze jsou uvolněny ve prospěch prodávajícího pozemku (peníze jsou obvykle uloženy v depozitáři nebo na zvláštním účtu u banky) a hypotéka na pozemek je vyřízena.

Banka je ze zákona povinna udržet nabízenou úrokovou sazbu po dobu 30 dní. Po tuto dobu je možné zvážit jednotlivé nabídky bank a hypotéku přijmout nebo odmítnout.

Zpět na informace o hypotékách

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka