You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

What is a pledger and a pledgee

Zástavce je osoba (právnická či fyzická), která dává do zástavy svůj majetek. Jednat se přitom může o věc movitou (např. automobil, zemědělské stroje) i nemovitou (např. rodinný dům, kancelářská budova).

Zástavní věřitel je osoba (právnická či fyzická), která zástavci poskytuje plnění (peněžité i nepeněžité) u kterého po zástavci požaduje zástavu movité či nemovité věci.

V případě financování nemovitosti se ke vzniku vztahu zástavce – zástavní věřitel setkáte v těchto situacích.

Při poskytnutí hypotéky
S ohledem na zákon o dluhopisech, kdy hypoteční banky financují až 70 % hodnoty nemovitosti z hypotečních zástavních listů, jež musí být zajištěny nemovitostí. Podmiňují tak poskytnutí hypotéky zástavou vhodné nemovitosti. V okamžiku, kdy na katastr nemovitostí vložíte zástavní listiny, stáváte se zástavcem a banka, u které čerpáte hypotéku, přebírá roli zástavního věřitele.

Při poskytnutí půjčky na zástavu nemovitosti
V tomto případě se jedná o půjčky poskytnuté dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.) či zákona o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.), kdy od vás poskytovatel plnění (zástavní věřitel) požaduje ručení nemovitostí a vy se tak stáváte zástavcem.

Nekalá praktika, kdy úvěroví predátoři zneužívali finanční negramotnosti či finanční tísně obyvatel k tomu, aby za své plnění získali zástavu, jejíž hodnota byla mnohonásobně vyšší než dlužná částka, vedla k omezení možností brát nemovitost do zástavy. Toto omezení řeší novela zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2012.

Back to financial glossary

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka