You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

What is consumer loan

Spotřebitelský úvěr upravuje Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (nový hypoteční zákon). Obecně je definován jako odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje i hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům za účelem financování bydlení.

Spotřebitelským úvěrem na bydlení se rozumí úvěr zajištěný nemovitostí nebo věcným právem k nemovitosti, který je účelově určený:

  1. K nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovitosti nebo součásti nemovité věci
  2. K výstavbě nemovitosti nebo součásti nemovité věci
  3. K úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu
  4. Ke změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím
  5. K úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby
  6. Ke splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k výše uvedeným bodům nebo poskytnutý stavební spořitelnou

Spotřebitelský zákon člení úvěry na bydlení do tří skupin:

  1. Úvěr zajištěný nemovitostí nebo její částí
  2. Úvěr účelově určený zejména k nabytí nemovitosti
  3. Úvěr poskytnutý stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření
Back to financial glossary

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka