You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Default interest – what to expect when you cannot repay

Nový zákon o spotřebitelském úvěru blíže upravuje sazby úroků při prodlení dlužníka se splácením. Snaží se tím předcházet cílenému zneužití úroků z prodlení. Hypotéční kalkulačka úroků z prodlení nabízí srovnání výše úroků z prodlení. Banka má nárok na:

1. Náhradu vynaložených nákladů

Banka může uplatnit pouze náklady vzniklé v souvislosti s prodlením dlužníka. Jsou to například poplatky za upomínky, náklady na vymáhání pohledávky (ne náklady na řízení před soudem). Zákon stanoví, že náklady musí být vynaloženy hospodárně a účelně. I banka je povinna se vyhnout drahým upomínkám, zasílaných v krátkých časových intervalech.

2. Úroky z prodlení

Výše úroků nesmí přesáhnout zákonem stanovenou hranici. Zákonná výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 % bodů. Je-li kupříkladu reposazba 0,75 % bodu, tak po započítání 8 % navíc, se sazba úroku z prodlení zvýší na 8,75 % bodu. Výše úroku z prodlení může být sjednána ve smlouvě a jeho výše nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

3. Smluvní pokutu

Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, kterou má dlužník zaplatit. Součet všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

Příklad: Měsíční splátka hypotéky: 12 660 Kč, splatnost k 25. 6., platba provedena 26. 8. Dlužník se opozdí se splátkou o 62 dní: 8,75/100 (reposazba ČNB je 0,75 % + 8 %) x 62/365 (dny po splatnosti/počet dní v roce) x 12 660 = 188 Kč. Úrok z prodlení je 188 Kč za nesplacení jedné měsíční splátky hypotéky ve výši 12 660 Kč. Klient musí počítat s dalšími úroky, pokud nezaplatil další splátku k 25. 7. a k 25. 8. Nezaplacené splátky se navyšují a tím se navyšuje i úrok z prodlení. Pro konkrétní modelace výpočtů existuje online kalkulačka úroků.

Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka