You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Mortgage for young people and students

Základní podmínky pro poskytnutí takzvaného úvěru na bydlení hypotéka pro mladé jsou zletilost, čistý registr dlužníků, trvalý pobyt v ČR (cizinci mohou zažádat o hypotéku pro cizince), dostatečný příjem, vlastní zdroje (min. 20 % z odhadní ceny nemovitosti) a od října 2018 maximální výše všech závazků 45 % z celkových příjmů žadatele, jelikož některé banky s tímto parametrem pracují nadále v interních metodikách. Pokud student výše uvedené podmínky splní, pak nebude mít problém si sjednat a čerpat hypotéku na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci vlastního bydlení.

Podmínka zletilosti a daňové zvýhodnění

Zletilosti dosáhne student pravděpodobně nejdříve v posledním ročníku střední školy a střední škola je denním studiem (u dálkového nevyužívá statut studenta), a tak se předpokládá, že student není v žádném pracovním poměru a s hypotékou si musí počkat, dokud nesplní požadovanou výši příjmu a min. dobu zaměstnání (3 měsíce po zkušební době).

Výjimkou mohou být mladí podnikatelé (často v IT oblasti, e-shopy), kteří jsou schopni díky přístupu k internetu vyprodukovat vysoké zisky ve velmi mladém věku. Pokud splní výše jmenované podmínky nutné pro poskytnutí hypotéky (zletilost, příjem, vlastní zdroje, čistý registr), pak mohou žádat o hypotéku a pravděpodobně ji dostanou.

Studenti mohou uplatnit stejné výhody jako klasický klient. Úroky z hypotéky si mohou odečíst od základu daně. Při výdělečné činnosti nebo v zaměstnání uplatňují slevu na poplatníka a slevu na studenta (kolem 4 000 Kč za rok). Slevu pro studenta může uplatnit student se zdanitelnými příjmy bez ohledu na to, že jeho rodič současně ve svém přiznání využije "slevu na dítě".

Půjčky pro mladé

S hypotékou pro mladé může pomoci i stát. Státní fond rozvoje bydlení nabízí „program Vlastní bydlení“. Cílem programu je pomoc mladým rodinám při řešení bydlení, které se stává stále více nedostupné. Státem zvýhodněná půjčka je určena pro osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, která nedosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Dále nesmí být žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.

Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka