You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Mortgage for business companies

Velkou část portfolia každé banky tvoří obecně řečeno i hypoteční úvěr pro firmy. Je to takzvaná podnikatelská hypotéka, hypotéka pro firmy.

Specifika firemní hypotéky

 • Půjčovaná částka je vyšší
 • Kratší doba splatnosti
 • Úvěry poskytované nejen v českých korunách, ale i v eurech
 • Vyšší poplatky za zpracování úvěru a za vedení úvěru
 • Vyšší pojištění nemovitosti
 • Možnost nepravidelně nastavených splátek

Proces před poskytnutím úvěru je vždy o něco náročnější oproti klasické hypotéce zejména u dokládání povinných dokumentů. Rozdílný je i přístup k stanovení výši nákladů za hypotéku. Zde může pomoci třeba i OSVČ kalkulačka.

Podnikatelskou hypotéku může banka firmě či podnikateli poskytnout na nákup, opravu či úpravu nemovitosti za účelem zřízení provozovny nebo kancelářských prostor. Banky akceptují i záměr podnikatele či firmy na investiční výstavbu bytů nebo jejich nákup za účelem dalšího pronájmu.

Jaké podmínky hypotéky mají firmy

Firmy či podnikatel hypoteční úvěr vždy získá, když prokáže správný podnikatelský záměr a bude mít i vlastní finanční prostředky. Banky mu přitom mohou nabídnout ke srovnání klasický provozní, investiční nebo projektový úvěr. Stejně jako u hypotéky pro firmy bude muset doložit požadované dokumenty – podnikatelský záměr a požadovanou výši vlastních finančních prostředků.

Mnoho bank poskytuje hypotéky pro firmy a podnikatele až od určité částky, která se často pohybuje kolem 1 milionu a horní hranice není limitována. Banka akceptuje ručení nemovitostí, možné je také „doplňkově“ ručení s využitím bonitní pohledávky firmy, movitým majetkem nebo cennými papíry.

Banky posuzují financování podnikatelských aktivit velmi individuálně. Podmínky schválení a čerpání hypotéky hodnotí podle konkrétního obchodního případu, kdy důležitá je výše hypotéky, její splatnost a zajištění a výše úrokové sazby, která se odvíjí od míry rizika obchodního případu. V nabídce bank jsou i americké hypotéky, které pokrývají neúčelové financování firmy, ale téměř vždy vyžaduje banka zástavu nemovitosti oproti poskytované hypotéce. Poplatek za sjednání úvěru je individuální (svou roli hraje výše úvěru, jeho splatnost, ručení a výše vlastních finančních zdrojů).

Dokumenty k posouzení žádosti o hypotéku pro firmy

 • Rozvaha (zobrazuje majetek podniku)
 • Výkaz zisků a ztrát (výsledek hospodaření za určité období, zaznamenává náklady a výnosy podniku)
 • Výkaz cash flow (skutečné příjmy a výdaje podniku)
 • Plán do budoucna (prokázání schopnosti splácet úvěr)
 • Podnikatelský záměr
 • Plán příjmů z nájmu (investice do výstavby nebo pořízení bytů)

Z těchto dokumentů banka stanoví celkovou finanční situaci podniku, jeho stabilitu a určí míru rizika do budoucna.

V případě výstavby nemovitosti požaduje banka ještě geometrický plán, stavební povolení nebo územní rozhodnutí, rozpočtový plán na výstavbu nebo rekonstrukci, vlastní finanční prostředky (k úhradě rozdílu mezi hypotékou a náklady na výstavbu), časový plán čerpání úvěru a smlouvu o dílo.

V případě nákupu nemovitosti je nutno bance ještě dodat doklad prokazující požadovanou výši vlastních finančních prostředků, které bude nutné použít k doplacení kupní ceny nemovitosti po vyčerpání hypotečních úvěru. Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí s návrhem kupní smlouvy.

Banky nabízejí i takzvané developerské projektové financování: Úvěr, který pokryje nákup nebo výstavbu nemovitostí (obytných, neobytných) za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu. Hypotéka s přesně vymezeným podnikatelský záměrem a projektem. Další možnosti sjednání podnikatelské hypotéky může být refinancování závazků. Podnikatel může stejně jako soukromá osoba svůj úvěr refinancovat nebo konsolidovat všechny úvěry do jednoho.

Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka