You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Land Mortgage

V portfoliu tuzemských bank stojí v nabídce mimo hypotéky na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci také hypotéka na pozemek. Banky poskytují svým klientům pouze hypotéky na pořízení stavebního pozemku ať zasíťovaný nebo nezasíťovaný. Podmínky schválení úvěru na koupi stavebního pozemku jsou ze strany bank velmi individuální.

Výše hypotéky na pozemek začíná od 300 000 Kč. Doba fixace začíná od 1 roku a výše (obvykle do 10 let). Splatnost od 5 do 40 let v závislosti na velikosti a odhadní ceně pozemku a možnostech žadatele.

Podle stavebního zákona je stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem.

Základní podmínky pro získání hypotéky na pozemek

  • Hypotéka na pozemek je poskytována maximálně do 80 % hodnoty pozemku
  • Prokázaný příjem žadatele (od října 2018 podmínka max. zadlužení 45 %)
  • Přístupová cesta k pozemku z veřejné komunikace nebo zajištěná ze soukromé cesty věcným břemenem

Dokumenty pro banku

  1. Doklad totožnosti
  2. Potvrzení o příjmu (výpisy z účtu za poslední 3 měsíce, na které chodí zaměstnanecká mzda, daňové přiznání za poslední dvě zdaňovací období + potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu)
  3. Stavební povolení, územní rozhodnutí nebo existence regulačního nebo územního plánu, ze kterého je možné zjistit účel pozemku
  4. Výpis z KN (katastr nemovitostí) – banka si ověří vlastnická práva, využití pozemku a zda není pozemek právně zatížen (zástavní právo či věcné břemeno)
  5. Nabývací titul (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí)

Odhad pozemku zajišťují banky svými odhadci a cenu za odhad hradí obvykle žadatel o hypotéku.

Po doložení výše uvedených dokumentů banka vyhotoví zástavní smlouvu k pozemku, žadatel ji předá na místně příslušný katastr nemovitostí, který provede vklad obvykle do 25 dnů. Peníze jsou uvolněny ve prospěch prodávajícího pozemku (peníze jsou obvykle uloženy v depozitáři nebo na zvláštním účtu u banky) a hypotéka na pozemek je vyřízena.

Banka je ze zákona povinna udržet nabízenou úrokovou sazbu po dobu 30 dní. Po tuto dobu je možné zvážit jednotlivé nabídky bank a hypotéku přijmout nebo odmítnout.

Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka

Mortgage limits

Maximum mortgage amount

CZK
Calculate Learn more
Sbíráme anonymní data a měříme, abychom náš web mohli dále vylepšovat. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.