You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

16. February 2023

Pořízení vlastní nemovitosti je radost i starost. Kromě toho, že jste si konečně splnili sen o vlastním bydlení, musíte počítat i s tím, že se o ni budete muset starat a plnit svoje povinnosti. Jednou z nich je i daňová povinnost.

Kdo nabyl nemovitost v loňském roce, musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Splnili jste si sen o vlastním bydlení už v roce 2022? Získali jste do osobního vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku? Pak máte povinnost odevzdat do 31. ledna letošního roku přiznání k dani z nemovitých věcí na příslušný finanční úřad.

Dan z nemovitosti

Přiznání musí podat i ti, kteří nemovitost získali už dřív, ale v roce 2022 změnili druh nebo výměru zastavěné plochy tím, že část stavby zbourali nebo naopak díky hypotéce nebo vlastním úsporám něco přistavěli. Podobně na tom jsou i lidé, kteří v loňském roce ve stavbě před dokončením začali bydlet nebo stavbu dokončili a tím vznikl nový předmět daně z nemovitých věcí.

Víte, že oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu mají i ti, kdo nemovitost v roce 2022 prodali, darovali nebo jinak pozbyli? Tuto skutečnost musí finančnímu úřadu oznámit písemně.

Kdo daňové přiznání podávat nemusí?

Pokud jste daňové přiznání podali už v dřívějších letech a k žádné změně druhu stavby nebo její výměry nedošlo, daňové přiznání podávat nemusíte. Finanční úřad vás z vlastní iniciativy bude o daňové povinnosti informovat.

Daňové přiznání nepodáváte ani v případě, kdy dojde ke změně průměrné ceny pozemku nebo kdy obec změnila výši koeficientu daně z nemovitosti. Správce daně tyto skutečnosti sám zohlední ve výpočtu pro aktuální rok.

Kdo vypočítá daň z nemovitosti a kde získat příslušný tiskopis?

Výši daně, která platí pro zdaňovací období 2023, si poplatník musí spočítat sám. Musí přitom uvést všechny předepsané údaje a vyplnit tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí.

Nejjednodušší je použít elektronický tiskopis prostřednictvím aplikace EPO, která obsahuje všechny číselníky, které pro vyplnění přiznání budete potřebovat. Využít můžete i průvodce formulářem, který vám napoví ve chvíli, kdy si nebudete vědět rady.

Víte, že do aplikace EPO se dostanete přes portál Moje daně, kde najdete i Online finanční úřad, jehož prostřednictvím můžete přistupovat do daňové informační schránky, najdete tam ale například i registr DPH nebo Elektronickou evidenci tržeb.

Jaké jsou termíny pro zaplacení daně z nemovitých věcí?

Pokud je vypočtená daň z nemovitosti nižší nebo rovna pěti tisícům korun, pak ji musíte zaplatit najednou, a to do 31. května 2023. Vyšší daň z nemovitosti můžete zaplatit naráz, nebo si ji rozdělit do dvou splátek. První je třeba uhradit do 31. května 2023, tu druhou do 30. listopadu 2023. Uhradit ji můžete:

  • Bankovním převodem
  • Složenkou
  • Prostřednictvím SIPO
Back to mortgage news

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka