You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

What is creditworthiness

Slovo anglického původu mající význam „hodnota“ je nejčastěji používáno v zemědělství a finančním sektoru.

V zemědělství určuje cenu pozemku a půdy (bonita pozemku je Ministerstvem zemědělství určená cena zemědělských pozemků; bonita půdy je cena půdy určená na základě její úrodnosti).

Ve finančním sektoru určuje bonita schopnost dlužníka dostát svým závazkům, kdy je bonita klienta počítána na základě výše a struktury jeho příjmů a výše a struktury jeho výdajů.

Bez ohledu na oblast použití je výsledkem výpočtu zpravidla „index bonity“ nebo také „skóre bonity“, tj. absolutní hodnota, jejíž výše je rozhodující pro určení ceny pozemku, půdy či poskytnutí úvěru.

Výpočet bonity nemá, i s ohledem na různorodost využití tohoto pojmu, jasně definované vzorce.

V praxi dochází běžně k situacím, kdy je bonita klienta žádajícího např. o hypoteční úvěr u jednotlivých bank počítána rozdílně a mnohdy také zahrnuje více proměnných, které nemusejí přímo souviset s příjmy či výdaji.

Back to financial glossary

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka