You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Mortgage for foreigners in the Czechia

Pokud je cizinec občanem země Evropské unie je získání hypotéky jednoduší. Podmínkou ale i tak zůstává, že cizinec musí mít uděleno povolení přechodného pobytu, na jehož získání má právo ze zákona. Pokud ho nemá, musí o něj zažádat.

Pokud se jedná o občana mimo země Evropské unie, jeho povinností je zažádat si o povolení k trvalému pobytu, anebo být držitelem takzvané modré nebo zaměstnanecké karty, případně být v manželství s občanem ČR, anebo občanem, který má v ČR povolení k trvalému pobytu.

Prokázat příjem

Aby banka cizinci hypotéku poskytla, je ideální, když se cizinec může prokázat příjmem plynoucího ze zaměstnaneckého poměru v ČR na dobu neurčitou. Jedná-li se o osobu samostatně výdělečně činnou na území ČR, musí předložit daňové přiznání za poslední dva roky. Pokud žadatelovy příjmy pocházejí mimo ČR, situaci mu to nekomplikuje, pokud splňuje podmínku dostatečného příjmu pro získání hypotéky. V tomto případě musí ale i tak zpětně doložit daňová přiznání za poslední dva až tři roky. Ve všech případech přitom platí, že musí mít dostatečně vysoký příjem, aby zvládl hypotéku dlouhodobě splácet. Banka si bonitu při žádosti o hypotéku prověřuje. Stejně jako na občany České republiky se na něj vztahují i podmínky dané Českou národní bankou (ČNB).

Výše LTV

Stejně jako u občanů České republiky banky uplatňují i u cizinců zajištění hypotéky zástavním právem k pořizované nemovitosti. Rozdíl je ale v tom, že na cizince většinou kladou vyšší nároky a často pro ně omezují hypotéky na 60 % LTV, tedy bývá pro cizince povinností mít ve vlastních penězích alespoň 40 % z hodnoty pořizované nemovitosti. Důležitá je i povinnost mít všechny předkládané dokumenty bance soudně přeloženy do českého jazyka.

Země původu

Klíčovým faktorem pro sjednání hypotéky cizince s tuzemskou bankou často bývá země původu cizince. Banky bez problémů vycházejí vstříc občanům zemí Evropské unie i vybraným zemím, které spadají do Evropského hospodářského prostoru, jako je například Lichtenštejnsko, Lucembursko apod. Mezi bezrizikové země dále patří USA, Kanada, Japonsko, Rusko, Čína nebo Austrálie. Naopak k nejrizikovějším zemím patří země, jako je například Maroko, Namibie, Etiopie, země Blízkého východu jako Omán, Irán, ale i některé asijské země. Třeba Vietnam, Indonésie aj.

Hypotéka pro cizince, aneb co chce banka po žadateli o hypotéku, když není občanem ČR

  1. Povolení k pobytu na území ČR. 
  2. Výpis z úvěrového registru země původu.
  3. Zajištění hypotéčního úvěru takzvanou doložkou o přímé vykonatelnosti – tato doložka bance umožňuje v případě nesplácení úvěru rovnou podat návrh na exekuci. Bez mezikroku ve formě žaloby na splnění závazků klienta.
  4. Některé banky vyžadují uzavření rizikového životního pojištění s nastavením takových pojistných částek, aby v případě, kdy klient cizinec nebude moci svou hypotéku splatit či splácet, banka od pojišťovny dostala plnou výši hypotečního úvěru.
Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka