You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Kdy se platí daň z nemovitosti a jak?

Kdy se platí daň z nemovitosti a jak?

20. December 2023

Ani se nenadějeme a vstoupíme do roku 2024. Pro toho, kdo letos nabyl nemovitost to neznamená jen psát jinou číslici v datu, ale také povinnost do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Jak vyměřenou daň zaplatit a do kdy tak musíte učinit?

Vlastnictví nemovitosti přináší radost i povinnosti

Když si pořídíte nemovitost a splníte si sen o vlastním bydlení, určitě máte radost. Je jedno, zda jste ji financovali z vlastních zdrojů nebo pomocí hypotéky. Vaši radost ale brzy zahalí fakt, že spolu s nabytím vlastnictví nemovitosti jsou spojeny i nějaké povinnosti. Mezi ně patří i daňové povinnosti. Kdo se během roku 2023 stal nebo ještě stane vlastníkem nemovitosti, měl by teď zpozornět a připravit se na to, že do 31. ledna 2024 musí na příslušný finanční úřad doručit přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kde získáte potřebný formulář? Do kdy musíte vyměřenou daň zaplatit? A v jakých dalších případech máte povinnost přiznání k dani z nemovitých věcí podat? To je jen pár otázek, které se vám teď nejspíš honí hlavou. Pojďme si na všechny postupně odpovědět.

Kdo je povinen podat daňové přiznání za rok 2023?

Povinnost podat do konce ledna přiznání k dani z nemovitých věcí mají ti, kdo:

  • Během roku 2023 do svého vlastnictví nabyli pozemek, bytovou nebo nebytovou jednotku, či zdanitelnou stavbu.
  • Nemovitost získali do vlastnictví už před rokem 2023, ale v loňském roce něco přistavili či naopak něco zbourali, nebo provedli nástavbu, čímž došlo ke změně druhu nebo výměry zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo jednotky.
  • Začali v roce 2023 bydlet ve stavbě ještě před jejím dokončením, nebo stavbu dokončili a tím vznikl nový předmět daně z nemovitých věcí.
  • Oznamovací povinnost má vůči příslušnému finančnímu úřadu i ten, kdo nemovitost v průběhu roku 2023 daroval, prodal nebo jinak pozbyl. Tuto skutečnost je třeba finančnímu úřadu oznámit písemně.

Víte, že výši daně si každý musí spočítat sám? Zároveň k tomu musí uvést všechny potřebné údaje.

Kdo daňové přiznání naopak nepodává?

Z předchozího výčtu je asi patrné, že daňové přiznání už nepodává ten, kdo nemovitost nabyl do svého vlastnictví před rokem 2023, daňové přiznání podal v předchozích letech a na nemovitosti neprovedl žádné změny, které by vedly ke změně druhu nebo výměry zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo jednotky. Takové osoby o daňové povinnosti informuje už finanční úřad, kdy pošle předvyplněnou složenku na úhradu daně, nebo vám potřebné údaje zašle e-mailem nebo do datové schránky.

Víte, že existuje ještě jedna situace, kdy se daňové přiznání nepodává, ačkoli si mnozí myslí opak? Jde o situaci, kdy obec změní výši koeficientu daně z nemovitosti, nebo když dojde ke změně průměrné ceny pozemku. Správce daně tyto změny při výpočtu daně na aktuální rok aplikuje automaticky.

Kde můžete získat potřebný tiskopis?

Donedávna jsme všichni používali papírový tiskopis daňového přiznání, který lze získat na místně příslušném finančním úřadě, případně si ho lze stáhnout z webových stránek Finanční správy ČR. Takový tiskopis bylo třeba vyplnit a doručit osobně nebo poštou na podatelnu místně příslušného finančního úřadu. Doba se ale mění, dnes existuje jednodušší způsob, a to vyplnění formuláře elektronicky.

Využívá se k tomu aplikace EPO, do které se dostanete přes portál MOJE daně. Aplikace obsahuje všechny číselníky potřebné pro vyplnění daňového přiznání, takže vám šetří čas a usnadňuje celý proces. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete využít průvodce formulářem. Takto vyplněný tiskopis odešlete finančnímu úřadu datovou zprávou.

Náš tip: Portál MOJE daně toho umí mnohem víc, můžete přes něj dokonce přistupovat i do daňové informační schránky.

Do kdy musíte vyměřenou daň zaplatit?

Pro přiznání k dani z nemovitých věcí platí dva zásadní termíny. Prvním z nich je 31. leden, tedy datum, do kterého je třeba podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, tím druhým pak 31. květen. To je poslední den k zaplacení daně z nemovitých věcí. Ale pozor, záleží ještě na výši vyměřené daně.

Pokud je vyměřená daň nižší nebo rovna 5 000 Kč, pak se platí naráz, a to právě do 31. května. Pokud ale částku 5 000 Kč překročí, pak je možné ji zaplatit buď naráz, nebo si ji rozložit do dvou splátek. První je splatná 31. května, druhá pak 30. listopadu. Vyměřenou daň lze zaplatit složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby SIPO.

Back to mortgage news

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka