You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

Je v roce 2023 možné žádat o státní půjčku na bydlení?

Je v roce 2023 možné žádat o státní půjčku na bydlení?

30. November 2023

Úkolem Státního fondu podpory investic je pomáhat rozvíjet bydlení v České republice. Z rozpočtu fondu se vyplácí kromě jiného třeba úvěry na energetickou modernizaci bytových domů, úvěry pro obce na vybudování sociálního bydlení, regeneraci sídlišť, modernizaci panelových domů apod. Zároveň byl otevřen program Vlastní bydlení, ze kterého bylo možno čerpat finance na pořízení nebo modernizaci bydlení.

Funguje program i nadále?

V roce 2022 byl rozpočet fondu pro program Vlastní bydlení stanoven na 700 milionů korun, lidé do 40 let věku tak mohli žádat o státní půjčku na bydlení. Už v dubnu 2022 ale zájemci podali žádosti v souhrnné výši 713 milionů korun, proto byl k 20. dubnu 2022 příjem žádostí ukončený. Plánovalo se znovuotevření programu na podzim, bohužel k tomu nedošlo.

Někdo tak dál vyčkával na rok 2023 a doufal, že program bude pokračovat, opak je bohužel pravdou. V roce 2023 se vůbec neotevřel, na státní půjčku tak zájemci musí zapomenout. A důvod? Z rozpočtu fondu nebude podporováno vlastnické bydlení fyzických osob.

Víte, že státní půjčka na bydlení dávala smysl zejména v době, kdy na hypotečním trhu panovaly nízké základní úrokové sazby? Byla tu totiž šance získat úvěr s opravdu nízkou sazbou.

Kdo o půjčku z programu Vlastní bydlení mohl žádat?

Ačkoli v první polovině roku 2022 bylo možné o státní půjčku zažádat, neměl šanci každý. Půjčka z programu Vlastní bydlení byla určena jen pro konkrétní skupinu osob, ty museli splnit několik podmínek.

  • Prostředky získané z programu využít na modernizaci bydlení, nebo jeho pořízení.
  • Žadatelé nesměli být vlastníky ani spoluvlastníky žádné nemovitosti, nesměli být ani nájemci družstevního bytu.
  • O úvěr mohli společně žádat manželé nebo registrovaní partneři v případě, že alespoň jeden z nich ke dni podání žádosti o úvěr nedosáhl věku 40 let, nebo jednotlivci do 40 let, kteří trvale pečují o dítě mladší 15 let (dítě, které ke dni podání žádosti ještě neoslavilo 15. narozeniny).
  • Financovaná nemovitost nakonec musela být určena k trvalému bydlení a mít přiděleno číslo popisné.

Víte, že majitelé nemovitostí pořád měli šanci nějaké finance získat? Mohli zažádat o státní půjčku na rekonstrukci, ze které bylo možné financovat výhradně opravy vlastní nemovitosti.

Na kolik bylo možné dosáhnout?

Zastropování částky, jakou bylo možné při žádosti o státní hypotéku získat, bylo velkou nevýhodou tohoto řešení, často si totiž zájemci museli zajistit další zdroje jinde. Výše půjčky se lišila podle toho, k čemu měla být využitá. Na pořízení rodinného domu včetně pozemku šlo žádat až o 3,5 milionu korun, maximálně ale do výše 90 % pořizovací ceny nebo skutečných nákladů na výstavbu. Kdo si pořizoval byt, pro toho platila maximální výše úvěru 3 miliony korun, nejvýše však 90 % z ceny jednotky. Na modernizaci bydlení bylo možné žádat o částku mezi 50 až 750 tisíci korun.

Co bylo třeba k žádosti o půjčku doložit?

Ať už žádáte o jakýkoli úvěr, vždy je třeba doložit řadu dokumentů. Jinak tomu nebylo ani v případě státní půjčky.

  • Zájemci museli předložit výši svého příjmu, zaměstnanci dokládali potvrzení od zaměstnavatele, OSVČ daňové přiznání.
  • Odhad nemovitosti (při podání žádosti už bylo třeba mít vybranou nemovitost).
  • Vinkulaci živelního pojištění
  • V případě výstavby nemovitosti bylo nutné předložit také hotovou projektovou dokumentaci.
Lákal nízký úrok, splatnost a další výhody

Úroková sazba státní půjčky na bydlení se odvozovala od základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku. Určena byla i minimální výše úrokové sazby na úrovni jednoho procenta. Ta od začátku roku výrazně rostla a 1. září 2022 dosáhla hodnoty 6,95 procenta. Úroková sazba byla fixní po dobu 5 let.

Kdo měl štěstí a státní půjčku z programu Vlastní bydlení získal, ten musel začít čerpat schválenou částku do 1 roku od uzavření smlouvy, ve stejném termínu také musel předložit všechny doklady, které prokazovaly účelné vynaložení úvěru. Běžná doba splatnosti úvěru na modernizaci bydlení byla 10 let od uzavření smlouvy, při pořízení nemovitosti pak 30 let. Zároveň bylo možné splácení jistiny až na 2 roky přerušit, a to z důvodu narození dítěte, jeho osvojení, ztráty zaměstnání nebo úmrtí člena domácnosti. Tím se splatnost prodloužila, nesměla ale přesáhnout 12 let na modernizaci a 35 let na pořízení bydlení.

Back to mortgage news

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka