Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Jak na převod hypotéky na jinou osobu nebo nemovitost

Jak na převod hypotéky na jinou osobu nebo nemovitost

24. března 2023

Hypotéka je dlouhodobý závazek, ale to neznamená, že jej nelze převést na jinou osobu nebo nemovitost během jejího splácení. Existuje mnoho důvodů pro převod hypotéky. Například, při prodeji nemovitosti můžete s kupujícím dohodnout, že bude stávající úvěr převzat a dále splácen. V případě rozvodu manželů nebo rozchodu partnerů se poradci často setkávají s převodem hypotéky v rámci vzájemného vypořádání majetku. K převodu hypotéky také dochází v případě úmrtí, kdy se povinnost splatit úvěr přechází na právoplatného dědice.

Na co nezapomenout před převodem hypotéky

Převod hypotéky není běžnou záležitostí a vyžaduje důkladné prozkoumání právních podmínek a předpokladů. Před převodem hypotéky musí být splněny některé podmínky, jako jsou například výše úvěru, jeho splácení a historie plateb.

Navíc je nutné mít souhlas banky, která hypotéku poskytla, a ta bude také kontrolovat finanční způsobilost a důvěryhodnost osoby, která hypotéku přebírá. Převod hypotéky může být výhodný pro obě strany, ale je důležité být obezřetný a pečlivě se seznámit s podmínkami a riziky, které s sebou přináší.

Převod hypotéky

Jak na převod hypotéku na jinou osobu

Převod hypotéky na jinou osobu vyžaduje vždy souhlas poskytující banky. Pokud prodáváte nemovitost spolu s hypotékou, banka se zajímá o schopnost kupujícího úvěr bez problémů splácet. Při převodu hypotéky se nemusí provádět nový odhad nemovitosti. Banka posuzuje nového žadatele jako běžného žadatele o hypotéku a požaduje doklady potvrzující totožnost, zdroj a výši příjmů a stávající finanční závazky. Pokud žadatel splní podmínky banky, může být hypotéka převedena.

Kromě souhlasu banky je nutné vyřešit také finanční vyrovnání. Banka odečte nesplacenou část hypotéky od kupní ceny a zbylé peníze po změně vlastnictví nemovitosti pošle na účet prodávajícího.

Osoby, které se rozvádějí nebo rozcházejí se se svými partnery, často musí prokázat svou schopnost splácet hypotéku, kterou si vzaly společně s partnerem. Pokud však splní všechny podmínky stanovené bankou, mohou si úvěr ponechat a dojde k úpravě úvěrové smlouvy a převodu hypotéky na nového majitele.
K převodu hypotéky dochází také v případě úmrtí osoby, která měla úvěr sjednaný na své jméno. V této situaci se povinnost splácet úvěr přenáší na zákonné dědice. Pokud se zajistí, aby splátky hypotéky byly pravidelně odcházeny z účtu po celou dobu trvání dědického řízení, může se hypotéka udržet. Pokud je však sjednáno pojištění schopnosti splácet hypotéku, které lze uzavřít přímo u banky nebo s finančním poradcem, nesplacená část úvěru bude uhrazena z tohoto pojištění.

Převedení hypotéky na jinou nemovitost

Banky poskytují hypotéky pouze za zástavu nemovitosti, a to nejen za kupovanou, ale i za jinou vhodnou nemovitost. V případě potřeby je možné během splácení úvěru požádat banku o výměnu nemovitosti v zástavě. Tato možnost umožňuje získat finanční prostředky na pořízení družstevního bytu, zahrady nebo jiné nemovitosti, které banka neakceptuje jako zástavu. Před zástavou jiné nemovitosti je však důležité ověřit, zda je dokončena a řádně zkolaudována a zda na ní neváznou žádná zástavní práva nebo jiná omezení.

Pokud se rozhodnete pro výměnu nemovitosti v zástavě, musíte banku o této skutečnosti informovat a požádat o souhlas. Žádost musí být podepsána alespoň jedním z účastníků úvěrové smlouvy. Banky dále vyžadují odhad nemovitosti nově vkládané do zástavy, obvykle ne starší než jeden rok, a také výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (kromě bytů). Před uzavřením nové hypotéky je tedy důležité mít na paměti veškeré podmínky a náležitosti související s vkládáním jiné nemovitosti do zástavy.

Výměna zastavené nemovitosti

Banka následně veškerou dokumentaci posoudí a v případě schválení vyzve majitele zastavované nemovitosti k podpisu zástavní smlouvy a návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Současně je podepsán dodatek k úvěrové smlouvě. Po podpisu těchto dokumentů vložíte zástavní právo na katastr nemovitostí. Po provedení změny předložíte bance list vlastnictví se zapsanou novou zástavou. Nová nemovitost v zástavě musí být pojištěna, proto si nezapomeňte sjednat pojištění nemovitosti.

Pro výměnu nemovitosti v zástavě je potřeba splnit několik podmínek. Banka nejprve požaduje žádost o souhlas, kterou musí podepsat alespoň jeden z účastníků úvěrové smlouvy. Dále vyžaduje odhad nové nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Po posouzení veškeré dokumentace banka vyzve majitele k podpisu zástavní smlouvy a návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Po vložení zástavního práva na katastr nemovitostí musí být nová nemovitost v zástavě pojištěna.

Jakmile banka obdrží list vlastnictví nové nemovitosti se zapsaným zástavním právem a pojistnou smlouvu, potvrdí vám zánik zástavního práva k původní nemovitosti a návrh na výmaz zástavy v katastru nemovitostí. Posledním krokem je devinkulace pojistné smlouvy původní nemovitosti, kdy pojišťovna zruší vinkulaci pojištění ve prospěch banky. Výměna zástavy obvykle trvá 2 až 3 měsíce kvůli lhůtám katastru nemovitostí a posouzení možnosti výměny nemovitosti bankou.

Přemýšlíte o převodu hypotéky do jiné banky?

V případě, že máte hypotéku, můžete ji převést do jiné banky a tím ji refinancovat. Refinancování hypotéky se obvykle vyplatí tehdy, když vám konkurence nabídne lepší podmínky, jako například výrazně nižší úrokovou sazbu. Jak správně refinancovat hypotéku a co vše je třeba při tomto procesu zvážit, se dozvíte v detailním článku na téma refinancování hypotéky.

Zpět na hypoteční zprávy

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka