Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Aktuální a historický vývoj inflace 2020-2024

Aktuální a historický vývoj inflace 2020-2024

20. května 2024

Dlouhou dobu Češi inflaci nezaznamenávali, jelikož tempo růstu cen zboží a služeb bylo postupné. Avšak v roce 2022 došlo ke kritickému obratu, kdy inflace meziročně skočila o alarmujících 15,1 %, což představovalo nejvyšší úroveň od roku 1993. Během posledních dvou let tak kupní síla peněz podstatně oslabila, a domácnosti i podniky nyní za své nákupy platí mnohem více. Zjistěte, co inflace znamená, jaké má příčiny, jak se její vývoj v minulých letech odvíjel a co všechno její výši ovlivňuje.

Inflace představuje klíčový makroekonomický fenomén, který bezprostředně ovlivňuje finanční situaci jak domácností, tak podniků. Mluvíme o inflaci, když dochází k nárůstu cen zboží a služeb v celé ekonomice, což znamená zvyšování průměrné cenové úrovně. Míra inflace se určuje na základě cenových indexů, jako je například index spotřebitelských cen, a vyjadřuje se procentuálně vzhledem k určitému časovému období. Statistické úřady monitorují různé typy inflace, jako jsou meziměsíční, meziroční či průměrná roční inflace.

„Pro harmonický rozvoj ekonomiky je klíčová stabilita cenové úrovně. Ideálně by měla inflace odpovídat tempu růstu ekonomiky. Extrémní inflace přináší řadu komplikací. Dochází k rychlému poklesu kupní síly peněz, což způsobuje, že jak lidé, tak firmy platí za zboží a služby více v nominálním vyjádření, snižuje se hodnota úspor na bankovních účtech, stoupají úrokové sazby půjček, narůstá tlak na zvýšení mezd…,“ popisuje Petr Jermář, odborník na finanční trh z portálu Banky.cz, některé z negativních důsledků inflace.

Aktuální vývoj inflace v roce 2024

Od začátku tohoto roku sledujeme nadějný vývoj v oblasti inflace. V lednu se inflace ustálila na hodnotě 2,3 % a v následujícím měsíci došlo k dalšímu pozitivnímu posunu, když inflace klesla o 0,3 procentního bodu, čímž se přiblížila k inflačnímu cíli České národní banky stanovenému na 2 %. Tyto údaje z prvních měsíců roku 2024 naznačují, že Česká republika je na dobré cestě k obnově cenové stability.

Údaje o vývoji inflace pravidelně každý měsíc zveřejňuje Český statistický úřad. Nejnovější data byla publikována 11. března 2024.

Vývoj inflace v dubnu 2024

V dubnu 2024 došlo oproti předchozímu měsíci k růstu inflace. Dubnová inflace činila 2,9 procenta a byla o 0,4 procentního bodu vyšší než očekávání České národní banky. Podíl na zvýšení inflace měly podle údajů Českého statistického úřadu zejména ceny potravin, alkoholu a pohonných hmot. V porovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny v dubnu stouply o 0,7 procenta. Co se týče cen zboží, v dubnu měsíčně vzrostly o 1,4 procenta a u cen služeb došlo ke zvýšení od 5,3 procenta. Vliv na meziroční růst cenové hladiny měly i položky spojené s bydlením, například ceny nájemného bytů se zvýšily o 7,2 procenta a ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,6 procenta.

Vývoj inflace v březnu 2024

Stejně jako v únoru 2024 se i v březnu 2024 inflace držela na úrovni 2 %. Oproti předchozímu měsíci se tedy nijak nezměnila. Ve srovnání s prognózou České národní banky z konce roku 2023 byla březnová meziroční inflace nižší o 0,9 procentního bodu. Na tom, že inflace předčila očekávání, mělo zásluhu zejména výraznější než očekávané zpomalení růstu regulovaných cen. Zimní prognóze odpovídal pokles cen potravin, nápojů a tabáku, oproti očekáváním se v březnu zvýšily ceny pohonných hmot.

Vývoj inflace v únoru 2024

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru dosáhl 2,0 %, což oproti lednu představuje zpomalení o 0,3 procentního bodu. Nejvýraznější dopad na meziroční inflaci měly ceny v kategorii bydlení, kde došlo ke zvýšení cen nájemného z bytu o 6,8 %. Dalšími faktory byly rostoucí ceny v dopravě a u pohonných hmot, kde byl zaznamenán nárůst o 4,3 %.

Na druhé straně došlo k prohloubení meziročního poklesu cen především u potravin a nealkoholických nápojů. Zde byl zaznamenán výrazný pokles cen mouky o 22,8 %, drůbežího masa o 16,4 % a polotučného trvanlivého mléka o 23,4 %.

Vývoj inflace v lednu 2024

Podle zveřejněných údajů inflace dále rapidně klesala a mířila k dlouhodobému cíli ČNB. K prudkému poklesu přispěla zejména slabá domácí poptávka a vysoká srovnávací základna roku 2023.

Vývoj inflace v roce 2023

Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %, což představuje pokles o 4,4 procentního bodu ve srovnání s rokem 2022. Tato hodnota je stále považována za velmi vysokou, což potvrzuje i fakt, že se řadí na třetí místo v historii samostatné České republiky z hlediska výše inflace.

„Kromě průměrné roční míry inflace je důležité si všímat i kumulativní inflace za období let 2022 a 2023, kdy cenová hladina vzrostla o více než 27 procent. To znamená, že kupní síla peněz za toto dvouleté období klesla přibližně o třetinu,“ uvádí Petr Jermář z portálu Banky.cz.

Vývoj inflace v roce 2022

Průměrná roční inflace za rok 2022 dosáhla 15,1 %. To představuje zvýšení o 11,3 procentního bodu ve srovnání s rokem 2021. Jednalo se tak o druhou nejvyšší roční míru inflace od vzniku samostatné České republiky, s vyšší hodnotou pouze v roce 1993, kdy inflace činila 20,8 %.

V tomto roce Češi cítili výrazně vyšší náklady téměř na všechny druhy zboží a služeb. Nejvíce se projevilo zdražení energií a potravin. Náklady spojené s bydlením vzrostly především kvůli extrémnímu zvýšení ceny zemního plynu, a to o více než 140 %. Mezi potravinami se výrazně zvýšily ceny cukru, vajec a tuků.

Výdaje museli značně zvýšit i motoristé, protože ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích se blížily k hranici padesáti korun za litr.

Vývoj inflace v roce 2021

Zpětně lze vývoj inflace za daný rok charakterizovat jako klid před bouří. Průměrná roční míra inflace v roce 2021 dosáhla 3,8 %. Ve srovnání s rokem 2020 to představuje zvýšení o 0,6 procentního bodu.

Zejména v posledním čtvrtletí roku 2021 došlo k meziročnímu nárůstu cen, a to hlavně v oblastech bydlení a dopravy. Výše byly zejména ceny za dodávky tepla a teplé vody, vodné a stočné. V oblasti dopravy pak ceny zvýšily rostoucí ceny pohonných hmot.

Vývoj inflace v roce 2020

Průměrná roční míra inflace dosáhla v roce 2020 hodnoty 3,2 %. To představuje zvýšení o 0,4 procentního bodu ve srovnání s rokem 2019. Největší dopad na tento vývoj měl nárůst cen v oblastech potravin, nealkoholických nápojů a bydlení.

Jaká bude inflace v roce 2025?

Odborníci se vyjadřují k budoucímu vývoji inflace v roce 2025 s určitým optimismem. Podle nejnovějších prognóz ekonomů z měnové sekce České národní banky by se inflace v prvním čtvrtletí roku 2025 měla pohybovat kolem 1,7 % a v následujícím čtvrtletí by tento ukazatel měl mírně vzrůst na 1,9 %.

Výpočet inflace

Vývoj inflace v České republice monitoruje Český statistický úřad. Při měření inflace statistici vycházejí z určení čistých cenových změn skrze indexy spotřebitelských cen. Tyto cenové indexy srovnávají úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb, obsahujícího více než 700 položek, ve dvou porovnávaných časových obdobích. Inflace je vyjádřena jako procentní nárůst indexů spotřebitelských cen.

Jaké položky obsahuje spotřební koš?

Spotřební koš se dělí na:

  • Potravinářské zboží: zahrnuje potraviny, nápoje a tabák.
  • Nepotravinářské zboží: obsahuje oděvy, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické zboží a drobné zboží, produkty pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči a další.
  • Služby: zahrnují opravárenské služby, služby v oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a finanční služby.

Váhy jednotlivých položek ve spotřebním koši jsou určeny podle podílu konkrétního zboží či služby na celkové spotřebě domácností.

Podrobné informace o aktuálním složení spotřebního koše naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ).

K čemu slouží informace o inflaci?

Data o inflaci najdou uplatnění v mnoha oblastech. Stát například využívá údaje o inflaci k pravidelné valorizaci mezd, důchodů a dalších sociálních příjmů.

Pro Českou národní banku (ČNB) jsou informace o inflaci klíčové, neboť jejím primárním cílem je udržet cenovou stabilitu. Na základě vývoje inflace ČNB upravuje základní úrokové sazby v ekonomice.

Cílem centrální banky je udržet inflaci na úrovni 2 % (inflační cíl). Skutečná inflace však může od tohoto cíle odchýlit kvůli nepředvídatelným ekonomickým šokům. Pokud se inflace dostane mimo toleranční pásmo, ČNB obvykle reaguje zvýšením úrokových sazeb.

Na změny základních úrokových sazeb reagují i komerční banky, které zdražují úvěry a zvyšují úročení vkladů. „Zvýšení základních úrokových sazeb v letech 2022 a 2023 mělo významný dopad zejména na úročení hypotečních úvěrů. Sazby se vyšplhaly až nad šestiprocentní hranici. Tím se podstatně zvýšily náklady na financování bydlení jak pro nové zájemce o bydlení, tak pro domácnosti, které v tomto období čekala refixace sazeb,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Inflace ovlivňuje i obsah různých smluv, jako jsou například nájemní smlouvy, a promítá se do výše mezd a platů. S růstem cen se pracující snaží dosáhnout zvýšení svých příjmů.

Spoření a inflace

Inflace hraje klíčovou roli i v otázce úspor. Peníze uložené na běžných účtech v bance jsou obvykle zhodnocovány jen velmi mírně. Lepší úrokové sazby lze nalézt u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Avšak ani v těchto případech úroky v minulých letech často nedosahovaly výše roční míry inflace. Hodnota úspor tak v čase pomalu klesá.

TIP: Kam uložit peníze? Na každodenní výdaje využijte běžný účet v bance. Pro finanční rezervu na nečekané situace je vhodný spořicí účet nebo termínovaný vklad. Pokud spoříte na důchod, vzdělání dětí nebo máte jiný dlouhodobý finanční cíl, doporučuje se pravidelně investovat volné finanční prostředky. Možností je mnoho, od akcií, dluhopisů, podílových fondů, ETF až po kryptoměny.

Jaké faktory ovlivňují vývoj inflace?

Existují dva hlavní typy inflace: poptávková a nabídková. Poptávková inflace nastává, když je v ekonomice více volných peněz, než je dostupného zboží a služeb, na které mohou domácnosti a firmy tyto peníze utratit.

Nabídková inflace, také známá jako nákladová, je způsobena růstem nákladů na vstupy potřebné pro výrobu, jako jsou mzdy, energie, suroviny a podobně. V takové situaci jsou firmy ochotny vyrábět a nabízet stejné množství produktů pouze za vyšší ceny.

Kdy byla inflace nejvyšší?

Z historického pohledu dosáhla inflace svého vrcholu v roce 1991, kdy míra inflace činila 56,6 %. V tomto roce byla zahájena ekonomická reforma, která transformovala centrálně plánovanou ekonomiku na tržní systém. Jednorázová liberalizace cen vedla k rychlému nárůstu cen. Druhá nejvyšší zaznamenaná míra inflace byla v roce 1993, kdy dosáhla hodnoty 20,8 %.

Zpět na hypoteční zprávy

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka