Zasloužíte si nejvýhodnější podmínky hypotéky. My vám je vyjednáme a ušetříme vám čas i peníze.

Pro získání vaší hypotéky
uděláme maximum.

Garantujeme vám nejlepší aktuální podmínky u všech hypotečních bank.

Námi nabízené úrokové sazby jsou dlouhodobě
pod průměrem trhu.

Zavolejte nám na 775 115 118
nebo prosím zašlete dotaz

Podmínky použití

Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Jestliže s následujícími podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

Úvodní ustanovení

Společnost inFinance s.r.o., se sídlem Spojenců 2644/31, Praha 9, PSČ 193 00, IČ: 042 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244236 (dále jen „inFinance s.r.o.“), jež je provozovatel webového serveru www.hypotecnikalkulacka.cz, vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webového serveru výhradně pro vaše osobní nekomerční použití maximálně v rozsahu stanovém rozhodným právním řádem a za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, materiály, které se nalézají na tomto webovém serveru, nesmíte v žádném případě upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak užívat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv užívání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakékoliv účely je zakázáno. Materiály na tomto webovém serveru mohou být chráněny autorským právem či jiným právem k nehmotným statkům, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze, a jakékoliv jejich neoprávněné užití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů.

Poskytované informace

Materiály (včetně veškerého softwaru) a služby poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", tzn. bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti inFinance s.r.o. týkající se poskytovaných služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány. Společnost inFinance s.r.o. dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webovém serveru. Společnost inFinance s.r.o. může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a společnost inFinance s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webovém serveru aktualizovat.

Odpovědnost

Společnost inFinance s.r.o., její dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru v maximálním možném rozsahu daném obecně závaznými právními předpisy nenesou odpovědnost za újmu jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání tohoto webového serveru, jakéhokoliv serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových serverech, ať už na základě jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda společnost inFinance s.r.o. byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna.

Podmínky, jimiž se uživatel podřizuje

Společnost inFinance s.r.o. od vás prostřednictvím tohoto webového serveru nechce přijímat důvěrné ani chráněné informace. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, jakékoliv materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tento webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. Společnost inFinance s.r.o. nebude mít k takovým sdělením žádné závazky. Společnost inFinance s.r.o. a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit a jinak používat všechna taková sdělení, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti pro jakékoliv komerční či nekomerční účely. Ochranu osobních údajů uživatelů sdělovaných se souhlasem takových uživatelů společnosti inFinance s.r.o. upravuje zvláštní ujednání.

Sledování provozu webového serveru

Společnost inFinance s.r.o. bude v zájmu udržení požadovaných kvalitativních parametrů tohoto webového serveru a poskytovaných služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě Internet monitorovat provoz svých DNS, webových, databázových a poštovních serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě Internet tyto servery a dále bude tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu tohoto webového serveru a rozšiřování jeho služeb dle jejich skutečného využití.

Použití souborů cookie

Tento webový server zasílá na osobní počítače uživatelů tohoto webového serveru soubory cookie (pokud uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči internetových stránek), nebo tyto soubory z těchto počítačů čte, jestliže uživatel tento webový server již někdy v minulosti navštívil. Jedním z důvodů využití souborů cookie je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti tohoto webového serveru podle výše uvedeného popisu. Tyto informace nebudou spojovány s jinými osobními údaji.

Přijímání souborů cookie z tohoto webového serveru lze zakázat přímo ve vašem prohlížeči internetových stránek.

Odkazy na webové servery třetích stran

Můžete vytvářet odkazy na tento webový server z jiných webových serverů, musíte však dodržet následující podmínky:

  1. odkazy mohou odkazovat na obsah tohoto webového serveru, avšak nesmí jej replikovat
  2. odkazy by neměly vytvářet zdání prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů tohoto webového serveru
  3. neměly by naznačovat, že společnost inFinance s.r.o. schvaluje dané stránky či produkty
  4. neměly by nesprávně prezentovat vztah ke společnosti inFinance s.r.o.
  5. neměly by prezentovat nepravdivé informace o službách společnosti inFinance s.r.o.
  6. neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní
  7. měly by obsahovat obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

Ochranné známky

Zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo nezapsanými označeními příslušných vlastníků.

Srovnáváme pro vás nabídky všech hypotečních bank v ČR

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka