You deserve the best mortgage terms. We will negotiate them for you, saving you time and money.

We'll do our best to
get your mortgage.

We guarantee you the best current terms with all mortgage banks.

The interest rates offered by us are below the market average in the long term.

Call us on +420 775 115 118
or please send a question

What documents are needed to get a mortgage?

Před uzavřením hypoteční smlouvy vyžadují banky od žadatele o hypotéku hned několik typů dokumentů.

1. Doklady totožnosti

  • Občanský průkaz, event. další doklad (pas, ŘP, rodný list)
  • Doklad o současné adrese vyžadují jen některé banky (může být faktura nebo výpis, kde je uvedeno vaše jméno a adresa)

2. Doklady o příjmu

  • Formulář konkrétní banky – potvrzení o výši příjmů. Zaměstnanci dokládají potvrzení o příjmu ze svého zaměstnání za dobu obvykle posledních 3-6 měsíců, kdy nesmí být zaměstnanec ve zkušební, ani ve výpovědní lhůtě. OSVČ dokládá daňové přiznání za poslední dvě zdaňovací období
  • V některých případech je třeba doložit i výpisy z účtu, na který žadateli přichází mzda, většinou jeden aktuální a jeden starší než půl roku
  • Podnikatelé předkládají kopie daňového přiznání většinou za poslední 2 účetní období + potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti a doklad o zaplacení daně

3. Doklady k účelu úvěru

  • Koupě nemovitosti – kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě, návrh kupní smlouvy), list vlastnictví
  • Výstavba nemovitosti – stavební povolení, list vlastnictví ke stavebnímu pozemku (KN), geometrický plán, projekt s rozpočtovými náklady, případně smlouva o dílo nebo výstavbě se stavební firmou
  • Rekonstrukce – list vlastnictví (KN), přehled rozpočtových nákladů, případně ohlášení stavebnímu úřadu nebo stavební povolení
  • Znalecký posudek hodnoty nemovitosti - většinou si je banky zajišťují svými smluvními znalci
Back to information on mortgages

We compare the offers of all mortgage banks in the Czech Republic for you

ČSOB
Česka Spořitelna
Equabank
Raiffeisen bank
Wüstenrot
Hypoteční banka
MONETA Money bank
Oberbank
Sberbank
Expobank
mBank
Unicredit Bank
Komerční banka

Mortgage limits

Maximum mortgage amount

CZK
Calculate Learn more
Sbíráme anonymní data a měříme, abychom náš web mohli dále vylepšovat. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.